CANADIAN LANGUAGE SCHOOL
English & French for Everybody
Učebná metóda
Pri výučbe používame metódu Three Synergetic Competencies. Táto metóda sa používa v Kanade na výučbu anglického a francúzskeho jazyka pre prist'ahovalcov. Táto metóda je veľmi efektívna a ľudia, ktorí prichádzajú žit' a pracovat' do Kanady sa vďaka nej pomerne rýchlo zaradia na pracovný trh. Mnohí z nich už za pät' mesiacov.

Samotná metóda je veľmi jednoduchá. V podstate sa jedná o to, že študentom sa vysvetlí základná gramatika a potom sa cvičia tri základné zručnosti:

  • speaking (rozprávanie)
  • understanding (porozumenie)
  • writing (písanie)

Prakticky to znamená, že študenti veľa čítajú, rozprávajú o prečítaných textoch, vedú dialógy a cvičia si písomný prejav.

Three Synergetic Competencies
TO INTERACT ORALLY
rozprávat'

TO WRITE
písat'

TO UNDERSTAND ORAL AND WRITTEN EXPRESSIONS
porozumiet'

Učebné materiály
Neoddeliteľnou súčast'ou našej učebnej metódy sú naše učebné materiály. Náš učebný program sa skladá zo 5 levelov (stupňov). Každý level obsahuje 3 knihy označené A, B a C.


Každá kniha obsahuje 4 lekcie. Každá lekcia obsahuje:

  • novú slovnú zásobu
  • novú gramatiku
  • gramatické cvičenia
  • čítanie
  • konverzácie
  • písanie
  • test

Gramatika je vysvetlovaná jednoduchou formou a v logickom slede. Z našich materiálov je radost' sa učit'.

Po absolvovaní všetkých 5 levelov naši študenti ovládajú základnú gramatiku, disponujú slovnou zásobou 5000 slov a sú schopní komunikovat' na pomerne slušnej úrovni. Túto schopnost' v Kanade nazývajú Working Knowledge (pracovná schopnost').

Naši absolventi získajú certifikát - Certificate of Proficiency in English.


LEVEL 1

1A   1B   1C
LEVEL 2

2A   2B   2C
LEVEL 3

3A   3B   3C
LEVEL 4

4A   4B   4C
LEVEL 5

5A   5B   5C
Naše anglické knihy
Naše francúzske knihy
ENGLISH
FOR EVERYBODY

BOOK 1A
ENGLISH
FOR EVERYBODY

BOOK 1B

ENGLISH
FOR EVERYBODY

BOOK 1C


ENGLISH
FOR EVERYBODY

BOOK 2A

FRANÇAIS
POUR TOUS

CAHIER 1A
FRANÇAIS
POUR TOUS

CAHIER 1B
FRANÇAIS
POUR TOUS

CAHIER 1C
FRANÇAIS
POUR TOUS

CAHIER 2A