CANADIAN LANGUAGE SCHOOL
English & French for Everybody
Naši učitelia


Naši zahraniční učitelia sú vysokokvalifikovaní a pochádzajú z Kanady, USA, Veľkej Británie a Austrálie. Všetci naši učitelia majú vysokoškolske vzdelanie a učiteľské certifikáty. Sú pre nás starostlivo vyberaní našimi zahraničnými partnermi nielen pre ich odborné znalosti, ale aj pre ich osobný charakter.

Naši slovenskí učitelia žili dlhodobo v anglicky a francúzsky hovoriacich krajinách a rozprávajú plynule týmito jazykmi.Teresa Mayer
Toronto, Canada
Lori-Ann Théroux Benoni
Montreal, Canada
Sme na nich hrdí:
Phil Le Mottee
Sydney, Australia
Mary Kelly
Iowa, USA
 
Katherine Menges
Kansas, USA
Brodie Hassay
Windsor, Canada
Mirka Pitvorcová
Púchov, Slovensko
Michelle Barlow
Tennessee, USA
Patricia Smith
California, USA
Gregory Loew
California, USA
Jennifer Tyler
Maryland, USA
Sophie Paish
London, Canada

Samuel Hackett
Colorado, USA
Douglas Sandberg
Minnesota, USA
Julie Dean
Michigan, USA
Elizabeth White
Texas, USA
Adrienne St Claire
Florida, USA

Carole De Lucian
Florida, USA
Christine Kelly Gisondi
Michigan, USA