CANADIAN LANGUAGE SCHOOL
English & French for Everybody
 
O nás
Canadian Language School (Kanadská jazyková škola) je jazyková škola pôsobiaca na Slovensku od roku 2001. Vyučuje sa tu anglický a francúzsky jazyk.

Spoločnost' Canadian Language School vznikla v roku 2000 v kanadskom Montreale, kde začala úzku spoluprácu s College Platon, jednou s najlepších jazykových škôl v Kanade. Canadian Language School sa vyznačuje:

  • unikátnou vyučovacou metódou
  • výnimočnými učebnými materiálmi
  • vysokokvalifikovanými učiteľmi z Kanady, USA, Veľkej Británie a Austrálie
  • individuálnym prístupom ku každému študentovi
  • pozorným a priateľským manažmentom

Ak sa naozaj chcete naučit' anglicky alebo francúzsky, s nami to dokážete.

Naša učebná metóda a učebný program sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Spoločnost' Canadian Language School, s.r.o. je hrdým držiteľom certifikátu najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Naše pobočky sú na Slovensku v Trenčíne, Trnave a Nitre. Na štúdijný pobyt je možné íst' do Montrealu do Kanady.